Autyzm

Autyzm

Autyzm jest objawem schizofrenii. Autyzm polega na zamykaniu się chorego w świecie własnych przeżyć. Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem czynności mózgu, w którym dziecko wykazuje zainteresowanie przedmiotami, nie ludźmi i często nie jest zdolne do porozumiewania się za pomocą normalnej mowy. Autyzm wczesnodziecięcy pojawia się w pierwszych miesiącach życia dziecka, nie zawsze jest jednak przez rodziców zauważalny. Wcześnie podjęta terapia może skutecznie złagodzić objawy autyzmu i pozytywnie wpływać na dalszy rozwój dziecka. Największe szanse na wyleczenie dziecka daje terapia rodzinna. Celem psychoterapii wspomaganej przez leczenie farmakologiczne jest jak najlepsze przygotowanie dzieci autystycznych do normalnego poziomu poznania i samodzielnego życia pomimo pewnych odchyleń w kontaktach międzyludzkich.

Objawy

Do podstawowych objawów autyzmu zalicza się tendencję do ucieczki od rzeczywistości, odwrócenie się od świata, ograniczenie zainteresowań, niezdolność zaakceptowania i realizowania norm społecznych oraz inne przejawy dezadaptacji, co w konsekwencji prowadzi do życia we własnym, chorobowo zmienionym, zamkniętym świecie.
W formach mniej jaskrawych autyzm przejawia się tendencją do wycofywania się, ulegania presji otoczenia.

Leczenie

W przypadku autyzmu ważne jest oddziaływanie otoczenia chorego, które poprzez swoja postawę, może "otworzyć" osobę dotknieta autyzmem. Psychoterapia jest także czynnikiem sprzyjającym leczeniu.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl